Společnost Canon Europe vstupuje na rostoucí trh strojového vidění v Evropě uvedením systému strojového 3D vidění pro použití ve spojení s průmyslovými roboty. Tyto systémy jsou schopné velice rychle a s vysokou přesností rozpoznávat trojrozměrné objekty. Kombinace systémů s robotickou rukou zvýší efektivitu výroby v továrnách usnadněním rychlého podávání dílů do výrobních linek.

Systém dokáže trojrozměrně rozeznávat tvar dílů tak, aby robotická ruka mohla přesně a v rychlém sledu rozpoznávat a vybírat jednotlivé díly z náhodně uspořádaných dílů. Nové systémy Canon RV300 a RV500 rozšiřují výrobní řadu tvořenou dosud zařízením Canon RV1100, které bylo v dubnu 2014 uvedeno na japonský trh.

Systémy Canon jsou vybaveny hlavou pro strojové 3D vidění tvořenou systémovým snímačem a rozpoznávacím 3D softwarem, který zajišťuje zpracování rozpoznání. Velmi rychlé a přesné trojrozměrné rozpoznávání objektů nového systému strojového vidění je možné díky použití inovativních technologií pro rozpoznávání obrazu a zpracování informací, které byly zdokonaleny v průběhu výzkumu fotoaparátů a profesionálních zařízení Canon.

Systémy trojrozměrného strojového vidění Canon dokáží rozpoznat nejrůznější objekty včetně dílů se zaobleným povrchem, dílů s nemnoha jednoznačnými charakteristikami a složitě strukturovaných dílů. Nové systémy Canon RV300 a RV500 se připojí k zařízení Canon RV1100, které bylo původně uvedeno na trh v Japonsku. RV300, RV500 a RV1100 umožní 3D rozpoznávání náhodně seskupených dílů od velikosti přibližně 10 mm2 respektive 20 mm2 a 45 mm2.

Systémy RV300 a RV500 přispějí ke zvýšení efektivity výrobních linek prostřednictvím vysoké rychlosti, kdy rozpoznání náhodně seskupených dílů trvá pouze přibližně 1,8 s. Data jsou pak odeslána do řídicí ovládací jednotky, která je připojena k robotické ruce.

Canon RV300/RV500Nové systémy jsou vybaveny vysoce výkonným 3D rozpoznáváním s vysokou přesností. RV300 a RV500 dosahují mimořádně malých chybových tolerancí 0,1 mm respektive 0,15 mm.

Uživatelé mohou snadno zaregistrovat CAD data dílů a snímky náhodně seskupených dílů. Systémy strojového 3D vidění mohou využívat počítačem vygenerované snímky k automatickému učení vizuální identifikace dílů. Protože není zapotřebí žádné složité programování, mohou uživatelé snadno registrovat díly v závislosti na změnách typů a tvarů dílů potřebných pro výrobu.

Systém strojového 3D vidění Canon dokáže okamžitě změřit umístění a orientaci určeného dílu ve třech osách, což eliminuje potřebu samostatných 2D snímačů k určení polohy dílu nebo stolku k dočasnému odkládání dílů během podávání. Systém tím umožňuje konstrukci výrobních linek se zjednodušeným podáváním dílů a vyšší rychlostí podávání dílů na linku.

V roce 2014 činily globální tržby z 2D a 3D systémů strojového vidění pro použití s průmyslovými roboty přibližně 2,75 miliard jenů. Očekává se, že trh systémů strojového 3D vidění bude v budoucnosti výrazně růst vzhledem k silné poptávce po pokročilejší automatizaci výrobních linek používaných výrobci v různých odvětvích včetně automobilového průmyslu a výroby dílů pro automobilový průmysl.

Systémy strojového 3D vidění Canon RV300, RV500 a RV1100 3D se v Evropě začnou prodávat v srpnu 2015.

Technické údaje: 
Název produktu RV300 RV500
Měření Vzdálenost měření  přibl. 500-600 mm  přibl. 800-1000 mm
Oblasti měření  až 340 x 340 x 100 mm (h x š x v)  až 540 x 540 x 200 mm (h x š x v)
Metoda měření  metoda promítaného vzoru s použitím projektoru
Doba
měření
Včetně času na měření a rozpoznání  přibl. 1,8 s
Rozměry
jednotky
Externí rozměry (včetně vyčnívajících částí)  přibl. 252 mm x 206 mm x 124 mm 
Hmotnost  přibl. 6 kg 

Informace
rozpoznávání

Metoda rozpoznávání  porovnávání 3-D CAD modelu 
Opakovaná reprodukovatelnost  ±0,1 mm  ±0,15 mm

Počet dílů, které lze registrovat

 200 variant 
Funkce Identifikace prázdné palety  ano (rozpozná, zda je paleta prázdná, nebo ne)
Rozpoznání palety  ano (změří umístění palety)
Kolizní kontrola  ano (kontroluje, zda hrozí kolize robotické ruky s částí palety)
Kalibrace  ano (provede kalibraci mezi robotem a skenerem)
Rozhraní s robotem  ano (komunikuje s robotem)