Studie odhaluje, že většina „propojených“ uživatelů napříč Evropou si nepamatuje klíčová telefonní čísla, včetně těch na své děti (53 %), do jejich škol (90 %) či do práce (51 %). Zhruba třetina respondentů si nevzpomene na číslo svého partnera, nicméně jsou schopni si vybavit telefonní číslo na místo, kde žili ve věku mezi 10 až 15 lety.

Výsledky studie napovídají, že neschopnost pamatovat si důležité informace je způsobena přenášením odpovědnosti za zapamatování si těchto dat na digitální zařízení, jako je například chytrý telefon. Necelá polovina (konkrétně 43 %) nejmladších respondentů mezi 16 a 24 lety uvedla, že na chytrých telefonech uchovávají téměř vše, co potřebují vědět nebo si pamatovat.

Kaspersky Lab nazívá tento fenomén digitální amnézií, nicméně pojmen digitální amnézie bývá často užíván spíše v souvislosti s nechopností obnovy a čtení uložených dat v minulsti současnými, případně budoucími zařízeními a technologii v souvislosti vývojem a nekompatibilitou zařízení a formátů. Kaspersky Lab varuje spíše před stavy, kdy uživatelé zapomenají informace, které svěřili digitálnímu zařízení k uchování a zapamatování si. Studie zjistila, že "digitální zapomnětlivostí" trpí lidé napříč všemi věkovými skupinami a objevuje se ve stejné míře u žen i mužů.

Mnoho uživatelů by ztráta nebo ohrožení dat uložených na digitálních zařízeních, a obzvláště chytrých telefonech, opravdu zasáhla. Čtyři z deseti žen a stejný počet mladých lidí ve věku od 16 do 24 let uvedli, že by jim bylo líto vzpomínek, o kterých se domnívají, že už by je nikdy nedostali zpět. 25 % žen a 38 % mladých respondentů by bylo naprosto zoufalých vzhledem k tomu, že jejich zařízení jsou jediným místem, kam ukládají obrázky a kontakty.

Navzdory rostoucí závislosti na digitálních zařízeních, jakožto strážci našich vzpomínek, a tomu, že jejich ztráta by měla vážný emocionální dopad, studie ukázala, že spotřebitelé napříč Evropou selhávají v odpovídajícím zabezpečení svých zařízení. Nedostatečně chráněny jsou zvláště chytré telefony a tablety.

Pouze třetina uživatelů nainstaluje dodatečné IT zabezpečení na svůj chytrý telefon a pouze čtvrtina na tablet. 21 % uživatelů nechrání svá zařízení žádným doplňkovým zabezpečením.

„Propojená zařízení obohacují naše životy, ale současně dala vzniknout digitální amnézii. Už se neobtěžujeme zapamatovat si detaily jako telefonní čísla našich blízkých, protože jsou doslova jedno kliknutí daleko. 86 % lidí uvedlo, že v našem stále více propojeném světě mají lidé jednoduše příliš mnoho čísel, adres a podobných údajů na to, aby si je zapamatovali, a to i kdyby chtěli.“ dodal David Emm, přední bezpečnostní analytik Kaspersky Lab.

Na místě je tedy svá osobní data nejenom chránit, ale i pravidelně zálohovat, což činí ještě méně uživatleů, než kolik jich vybaví své mobilní zařízení bezpečnostním softwarem. Přitom v době snadno dostupných cloudových služeb jsou možnosti průběžného zálohování důležitých dat dostupnější, neý kdykoliv před tím.