Big data lze jednoduše definovat jako velké množství různorodých dat. Dnes dodávané IT technologie jsou přitom schopné informace nejen zpracovat, ale v reálném čase získaná data vizualizovat, roztřídit a ihned využít. Podle Zdeňka Pance ze SAP to výrazně ovlivňuje manažerské rozhodování a obchodní procesy celkově. Rozhovor s ním, věnovaný právě problematice velkých dat, vyšel v květnovém vydání ICT revue.

David Zajíc

odpovědný redaktor

Jedním z klíčových nástrojů v řetězci zpracování velkých dat představují nástroje Business Intelligence (BI). Jejich moderní varianty dnes dokonce umožňující uživatelům vytvářet vlastní reporty a analýzy bez použití IT kapacit. Ty pak mají manažeři k dispozici pohodlně kdekoliv a kdykoliv na svém mobilním přístroji.

Plány českých společností, co se využití nových nástrojů BI týče, mapovala nedávno technologická společnost Trask Solutions. (Na otázky týkající se současného stavu, potřeb a plánů českých firem odpovídalo 52 zástupců předních českých bank, pojišťoven, spořitelen a průmyslových, obchodních a telekomunikačních společností).

Z průzkumu vyplynulo, že podstatná část velkých českých společností nehodlá se zaváděním moderních nástrojů BI otálet. Ačkoliv u mobilního reportingu i self-service BI přibližně třetina uvedla, že pro ně daná oblast není momentálně zajímavá, alespoň do jedné z uvedených technologií plánuje investovat celkově 92 % z dotázaných firem (mnohé během následujících tří let dokonce do obou).

Pokud jde o konkrétní oblasti, které společnosti potřebují před zavedením moderních nástrojů BI dořešit, pak k nejčastěji uváděným patřila problematika Data Governance a bezpečnosti dat (84 % společností). Na druhé příčce se umístily oblast Data Warehouse a architektury dat a oblast datové kvality (shodně 42 %); 25 % společností pak musí vyřešit Master Data Management.