Produkt Finno Collect je moderní aplikace společnosti Unicorn Systems umožňující správu celého procesu vymáhání pohledávek. Produkt byl plně integrován do prostředí ALD a nahrazuje současnou poloautomatickou evidenci vymáhaných případů. Hlavním přínosem implementace nového řešení je zvýšení efektivity a snížení chybovosti celého procesu vymáhání, od okamžiku vzniku případu až po jeho vyřešení.

V rámci implementace byly použity základní moduly řešení Finno Collect pro import a export dat, segmentaci, plánování a realizaci vymáhacích aktivit a pro tisky. Dále bylo řešení rozšířeno o funkcionalitu složek a hromadných operací. Výsledkem je systém, který podporuje potřeby a vymáhací procesy ALD a snižuje jejich chybovost a náročnost na lidské zdroje.

Finno Collect - vymáhání pohledávek

Softwarové řešení pro bankovnictví - Finno

Produktová řada Finno společnosti Unicorn Systems podporuje vybrané business procesy řešené ve finančních institucích. Finno představuje sadu předpřipravených business agend, oborových best practices a technologických komponent variantně založených na hlavních a osvědčených technologiích. Mezi klíčové vlastnosti patří:

  • jednotný design, logika a pracovní plocha pro všechny produkty rodiny Finno,
  • možnost implementace Finno jako funkčního celku nebo integrace jednotlivých produktů do stávajícího prostředí klienta,
  • možnost postupné rozšiřitelnosti celkového řešení,
  • možnost využití různých technologií podle požadavků klienta.

Produkt Finno Collect patří do produktové řady Finno. Jedná se o moderní aplikaci umožňující správu celého procesu pohledávek, a to od vzniku případu až po jeho vyřešení.