Většina českých firem nebude razantně rušit pracovní místa v souvislosti s rostoucí digitalizací průmyslu. Tři čtvrtiny společností v důsledku digitalizace nečekají žádnou změnu v počtu svých zaměstnanců, vyplývá z průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

U těch společností, které hodlají snížit počet zaměstnanců, pak záleží na jejich velikosti. S propouštěním v souvislosti s digitalizací počítá 26 procent velkých firem, u malých a středních firem je to jen osm procent.

Výzkumu, který uskutečnila Česko-německá obchodní a průmyslová komora společně se Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a ICT unií, se zúčastnilo přes 270 firem.

Digitalizace při tvorbě přidané hodnoty je podle průzkumu "rozhodující" nebo "velmi důležitá" pro více než polovinu firem. Tento razantní vývoj si přitom více uvědomují větší společnosti než malé a střední podniky. Tři čtvrtiny dotázaných označily digitalizaci ve své firmě za plně (deset procent), dobře (39 procent) nebo dostatečně (28 procent) rozvinutou.

Pro ekonomiku je rozhodující budoucí kvalifikace zaměstnanců a mnohé firmy v této oblasti čekají problémy. Na 17 procent z nich považuje kvalifikaci zaměstnanců za riziko či překážku digitalizace, hned po investičních nákladech a bezpečnosti dat.

Firmy proto požadují od politiků podporu opatření k dalšímu vzdělávání, podporu mladých odborníků a přizpůsobení práva na ochranu dat. Právě bezpečnost dat by tedy mohla být největším problémem digitálního propojení ekonomiky prostřednictvím internetu.