Projekt "Napojení needitačních agendových informačních systémů ČTÚ na Informační systém základních registrů" vstupuje do závěrečné fáze. V příštích dnech bude podroben testování vybranými uživateli z řad zaměstnanců ČTÚ. Projekt je financován z prostředků Evropské unie z Integrovaného operačního programu. Úřad si od něj slibuje úbytek administrativní zátěže pro občany a podnikatele.

Čtveřice základních registrů veřejné správy (registr osob, registr obyvatel, registr práv a povinností a registr územní identifikace, adres a nemovitostí) umožňuje orgánům veřejné moci sdílet údaje mezi sebou. Data, která oprávněný zaměstnanec ČTÚ získá z příslušného základního registru, nebude muset vyžadovat po občanovi a řízení se tím urychlí. Projekt má být dokončen do 30. dubna 2015.

V projektu vznikl Společný katalog subjektů, který bude jedinou databází subjektů pro všechny informační systémy ČTÚ a který bude synchronizován se základními registry. S tímto Společným katalogem subjektů pak budou propojeny informační systémy ČTÚ (ASMSK, MOSS, Spectra a ESD).

Řešení umožňuje přijímat notifikace o změnách referenčních údajů ze základních registrů a přijímat a dále zpracovávat vyžádaná data. Informační systémy ČTÚ budou využívat rovněž Lokální Jednotný identitní prostor, který bude plnit funkci centrálního úložiště uživatelských identit a zajišťovat pravidelné synchronizace agend a agendových činnostních rolí.