Téměř pět set milionů dolarů investovala technologická společnost Intel od roku 2001 do vzdělávání po celém světě. Není na to však sama. Spolupracuje s řadou neziskových organizací a skupin učitelů. "Dívali jsme se na věci komplexně a určili jsme si, jaký subjekt můžeme zapojit, aby nám pomohl," říká šéf globálního prodeje Intelu Brian Conzalez.

Technologický gigant patří mezi ty podniky, které v nejnovějším průzkumu zaměřeném na společenskou odpovědnost (CSR) zapojují prospěšné aktivity do své firemní strategie. Šetření provedly společnosti MIT Sloan Management Review a The Boston Consulting Group, které se ptaly téměř tří tisíc osmi set manažerů z více než stovky zemí světa na jejich společenskou odpovědnost.

Studie zjistila, že ačkoliv si drtivá většina vedoucích pracovníků uvědomuje přínos CSR, pouze čtyřicet sedm procent firem je skutečně aktivních. Přitom devadesát šest procent dotazovaných uvádí, že právě propojení CSR aktivit s nejužším vedením firmy hraje zásadní roli při uvádění společenské odpovědnosti do praxe.

"Více než polovina hlášených spoluprací si za cíl klade změnu trhu, na kterém podnik působí. Tyto projekty fungují jako ekosystém, od dodavatelů a zákazníků až po vládní instituce a akademickou sféru," uvádí spoluautor průzkumu David Kiron. Hlavním sdělením studie je nutnost spolupráce soukromého a neziskového sektoru.

Výsledek průzkumu kopíruje i stav vnímání CSR jako důležité složky firemní kultury. Například podle analýzy auditorské a poradenské společnosti Deloitte jde generaci Y (tedy lidem narozeným mezi lety 1984 až 1996) daleko méně o peníze, ale záleží jim na dopadu byznysu na společnost. A od svých zaměstnavatelů etické podnikání vyžadují.