Společnost SUSE spustila vývojovou a hostingovou platformu pro kontejnerové aplikace a služby CaaS (Container as a Service, kontejner jako služba).

Organizace, které se snaží zlepšit agilitu svého podnikání, používají pro podporu kontejnerizace svých aplikací přístup softwarově definované infrastruktury. Většina z nich buď vytváří kontejnery ze stávajících aplikací přímo, nebo využívají moderní přístup architektury mikroslužeb. Platforma SUSE CaaS podporuje obě možnosti, čímž pomáhá zákazníkům reagovat rychleji a snižovat provozní náklady.

„Inovace v oblasti kontejnerů zlepšuje způsob, jakým jsou aplikace vyvíjeny a provozovány, ale firmy nechtějí samy vytvářet a udržovat komplexní a bezpečnou kontejnerovou infrastrukturu,“ uvedl Thomas Di Giacomo, CTO společnosti SUSE. „Chtějí se zaměřovat na vytváření aplikací, které přinášejí hodnotu pro jejich podnikání. SUSE proto poskytuje snadno použitelné řešení pro infrastrukturu kontejnerů, které jim pomáhá nasadit novou generaci aplikací založených na cloudech a postupně migrovat tradiční a stávající aplikace.“

 

SUSE CaaS 

Platforma SUSE CaaS se skládá ze tří klíčových komponent – orchestrace pomocí Kubernetes, účelově vytvořeného operačního systému (SUSE MicroOS) pro mikroslužby a kontejnery, a konfiguračních funkcí – které poskytují zákazníkům a partnerům následující výhody:

  • Kratší doba uvedení na trh díky schopnosti platformy fungovat ihned po nasazení, která umožňuje zákazníkům ladit řízení pomocí systému Kubernetes na podnikové úrovni, nasazovat odolné a přitom pružné kontejnerové služby, maximalizovat přenositelnost a vyvíjet aplikace v důvěryhodném výpočetním prostředí.
  • Zvýšená provozní efektivita díky automatizaci úkolů správy nasazení a plné podpoře životního cyklu aplikací kontejnerů pomocí sady vestavěných nástrojů. Ty poskytují možnosti pro správu registru na místě, vytváření obrazů kontejnerů, bezpečné záplatování obrazů kontejnerů, bezpečnou spolupráci a používání důvěryhodných obrazů z registru SUSE.
  • Uplatnění DevOps pro lepší správu životního cyklu aplikace. Propojuje vývojáře a IT provozy pomocí jediné a jednotné kontejnerové platformy, což pomáhá šetřit čas potřebný pro vývoj a provozy. Umožňuje také snadné nasazení mikroslužeb a umožňuje koexistenci konfigurací a programových kódů.

„Společnost SUSE má jasnou představu o několika hlavních způsobech využití své platformy CaaS, včetně umožnění implementací DevOps a mikroslužeb pro rychlejší a více automatizované vydávání aplikací pro různé infrastruktury,“ řekl Jay Lyman, hlavní analytik řízení cloudů a kontejnerů ve společnosti 451 Research. „O platformu SUSE CaaS se pravděpodobně budou nejvíce zajímat organizace, které pomocí kontejnerů potřebují zajistit bezpečnost na podnikové úrovni, spolehlivost a škálovatelnost.“