Zdeněk Kučera se v rámci IT práva specializuje zejména na otázky elektronické kontraktace, sjednávání technologických smluv, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravy on-line marketingu. Věnuje se též veřejným zakázkám, zejména v oblasti technologií. Podílel se rovněž na právním posuzování zavádění IT produktů na trh, akvizicích IT společností, strukturování on-line projektů a zastupoval klienty v IT sporech. V poslední době poskytoval mimo jiné poradenství významné globální společnosti v obchodních a soudních záležitostech, české bance s komplexním outsourcingovým projektem či klientovi z oblasti obranného průmyslu v souvislosti se smlouvami uzavíranými s Ministerstvem obrany.

"Jsme přesvědčeni, že příchod Zdeňka do naší firmy dále posílí naši vynikající pozici na českém trhu," řekl Lukáš Ševčík, Managing Partner kanceláře Kinstellar v Praze. "Vidíme velký potenciál v oblasti řešení sporů a sektoru ICT a věříme, že nám Zdeněk pomůže dosáhnout našeho cíle stát se vedoucí firmou také v těchto oblastech."

Zdeněk Kučera je garantem předmětů Právo a informatika a Právo a podnikání na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Působí také v rámci Mezioborového centra rozvoje právních dovedností na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně přednáší na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze a Masarykově univerzitě v Brně.

Zdeňka Kučeru doporučuje i mezinárodní nezávislý hodnotitel advokátních kanceláří, organizace Chambers & Partners, v roce 2016 byl uveden jako jeden z inovativních právníků v České republice.