Herve Tessler bude řídit strategii mezinárodních obchodních jednotek Xeroxu. Bude také řídit provozní týmy ve více než 150 zemích, které současným i novým klientům přináší celou řadu inovačních služeb a technologií Xeroxu.

„Máme odvážnou a pokrokovou vizi mezinárodního působení Xeroxu," uvedl Tessler. „Budeme těžit z inovací Xeroxu, které zjednodušují procesy a umožňují lokálním týmům jednat rychle a efektivně poskytovat služby našim zákazníkům a partnerům.”  

Herve Tessler má 29 let zkušeností ve všeobecném managementu, prodeji, obchodním rozvoji, marketingu. Zasloužil se o změnu provozního modelu a o rostoucí zisk společnosti. V současné době je zodpovědný za klíčové podnikové funkce, včetně výzkumu a vývoje, informačního managementu, globálního účetnictví, marketingu a komunikace, péči o životní prostředí a bezpečnost.  

Předtím pracoval pro Xerox jako prezident Obchodních jednotek rozvíjejících se trhů (DMO), kde vyhledával příležitosti k růstu na nově vznikajících trzích po celém světě. Působil také na klíčových vedoucích pozicích, zastával funkci ředitele provozu ve střední a východní Evropě, Izraeli a Turecku, byl prezidentem pobočky Xeroxu v Brazílii a provozním ředitelem společnosti Xerox DMO Regions West, která má na starost Latinskou Ameriku a Karibské ostrovy.  

Získal magisterský titul z oboru práv, které vystudoval na univerzitě Assas v Paříži. Je také členem správní rady národní neziskové organizace “A Better Chance”, která přijímá nadané studenty odlišné barvy a pečuje o jejich rozvoj v oblasti vzdělávání.