Michal Šmejkal (46) patří k odborníkům v oblasti informačních technologií a má dlouholeté zkušenosti z působení v různých manažerských funkcích jak v soukromém sektoru, tak i ve státní správě. V problematice IT se pohybuje od roku 1993, kdy začínal na technických pozicích specialistů IT v korporátní sféře s postupným růstem do řídících pozic. Před nástupem na Ministerstvo financí byl ředitelem odboru Projektového řízení a informatiky na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jeho znalosti a zkušenosti nejen v problematice IT procesů či principu provozu informačních technologií, ale také zkušenosti s řízením velkých útvarů jak z pohledu lidských zdrojů, tak z rozpočtového, budou využity v koncepčním a procesním přístupu k IT problematice včetně strategického přístupu k informačním technologiím samotným.

Michal Šmejkal nebyl a není členem žádné politické strany.

Podle služebního zákona mohou být na každém ministerstvu maximálně dva političtí náměstci. Záleží na ministrovi, zda tuto pozici zřídí. Doba trvání funkce politického náměstka na rozdíl od odborných je úzce spjata s funkčním obdobím daného ministra. Navíc odborní náměstci mají jasně danou agendu. Ministerstvo financí má nyní sedm odborných náměstků a státního tajemníka.